Praktiska skillnader mellan assistansbolag och egen regi

Vilka praktiska skillnader finns det mellan att driva din assistans på egen hand och ett assistansföretag? Vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen och vad skulle passa dig och din situation? Här tittar vi närmare på dessa frågor för att orientera och underlätta det bästa valet som passar dig. Assistansföretag som bestämmer Att […]

Personlig assistans och dina rättigheter

Även du som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv. Det framgår av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär att du ska kunna arbeta, studera och delta i samhället på samma villkor som alla andra. Här finns svar på några vanliga frågor om din rätt till […]