Praktiska skillnader mellan assistansbolag och egen regi

Vilka praktiska skillnader finns det mellan att driva din assistans på egen hand och ett assistansföretag? Vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen och vad skulle passa dig och din situation? Här tittar vi närmare på dessa frågor för att orientera och underlätta det bästa valet som passar dig. Assistansföretag som bestämmer Att […]

Personlig assistans och dina rättigheter

Även du som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv. Det framgår av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär att du ska kunna arbeta, studera och delta i samhället på samma villkor som alla andra. Här finns svar på några vanliga frågor om din rätt till […]

Ta kontrollen över din personliga assistans – vanliga frågor

Att själv ta kontrollen över sin personliga assistans kan kännas främmande för vissa, medan andra kan uppleva att det ger mer trygghet, bättre balans i ekonomin och ett större inflytande över vardagen. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna kring att driva assistans i egen regi. Vad är personlig assistans i egen regi? […]

Så testar du om ditt assistansbolag är rätt för dig

Att då och då utvärdera sitt assistansbolag och jämföra det med andra, kan vara en god idé. På så sätt skapar du den assistans du behöver och kan känna dig trygg med att du har gjort rätt val. Men hur ska du gå till väga och vad ska du tänka på? Här är våra bästa […]